วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน