เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน