การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

จำนวนการให้บริการหางานในประเทศ เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 พบว่า ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 9,705 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 42,443 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางงาน 26,561 คน ตำแหน่งงานว่าง 27,372 และบรรจุงาน 21,079 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: พฤศจิกายน ปี 2560  กรมการจัดหางาน 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
 จำนวนการให้บริการหางานในประเทศ เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 พบว่า ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 9,705 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 42,443 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางงาน 26,561 คน ตำแหน่งงานว่าง 27,372 และบรรจุงาน 21,079 คน แหล่งที่มาของข้อมูล: พฤศจิกายน ปี 2560 กรมการจัดหางาน