การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

จำนวนการให้บริการหางานในประเทศ เดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน  56,060 ครั้ง ตำแหน่งงานว่าง 43,849 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 35,900 คน บรรจุงาน 24,274 คน และผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,818 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: มกราคม ปี 2561  กรมการจัดหางาน 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนการให้บริการหางานในประเทศ เดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 56,060 ครั้ง ตำแหน่งงานว่าง 43,849 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 35,900 คน บรรจุงาน 24,274 คน และผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,818 คน แหล่งที่มาของข้อมูล: มกราคม ปี 2561 กรมการจัดหางาน