การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 8,340 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 36,549 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 22,389 คน
ตำแหน่งงานว่าง 23,402 อัตรา และ บรรจุงาน 18,805 คน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 8,340 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 36,549 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 22,389 คน ตำแหน่งงานว่าง 23,402 อัตรา และ บรรจุงาน 18,805 คน