การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2562
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 5,581 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 28,535 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 17,691 คน
ตำแหน่งงานว่าง 17,614 อัตรา และ บรรจุงาน 18,750 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : กันยายน 2562 กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 5,581 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 28,535 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 17,691 คน ตำแหน่งงานว่าง 17,614 อัตรา และ บรรจุงาน 18,750 คน