การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2562
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 16,088 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 54,171 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 33,628 คน
ตำแหน่งงานว่าง 34,817 อัตรา และ บรรจุงาน 32,539 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม 2562 กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 16,088 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 54,171 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 33,628 คน ตำแหน่งงานว่าง 34,817 อัตรา และ บรรจุงาน 32,539 คน