การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2561
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 9,751 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 36,191 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 34,252 คน
ตำแหน่งงานว่าง 5,738 อัตรา และ บรรจุงาน 20,762 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : กันยายน 2561 กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2561 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 9,751 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 36,191 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 34,252 คน ตำแหน่งงานว่าง 5,738 อัตรา และ บรรจุงาน 20,762 คน