การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2562
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 9,572 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 41,005 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 24,816 คน
ตำแหน่งงานว่าง 24,311 อัตรา และ บรรจุงาน 24,239 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรกฎาคม 2562กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2562 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจำนวน 9,572 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 41,005 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 24,816 คน ตำแหน่งงานว่าง 24,311 อัตรา และ บรรจุงาน 24,239 คน