การให้บริการจัดหางานในประเทศ

Body: 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2561
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 9,088 คน
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 45,648 ครั้ง
ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 28,684 คน
ตำแหน่งงานว่าง 28,090 อัตรา และ บรรจุงาน 23,469 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : ธันวาคม 2561 กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี 2561 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 9,088 คน ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 45,648 ครั้ง ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จำนวน 28,684 คน ตำแหน่งงานว่าง 28,090 อัตรา และ บรรจุงาน 23,469 คน