ก.แรงงานประชุมอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง
วันที่: February 8, 2019

           วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/ 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอที่สำคัญของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

อารีรัตน์ อัยราคม – ภาพ/ข่าว

8 กุมภาพันธ์ 2562