ก.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘ช่วยเหลือ ลูกเรือประมงที่กลับจากประเทศโซมาเลีย
วันที่: October 9, 2019

วันนี้ (9 ต.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ ลูกเรือประมงที่กลับจากประเทศโซมาเลีย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นหารือ กรณีบุคคลที่สั่งการ ควบคุม บังคับบัญชา และจ่ายค่าจ้าง เป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ การเรียกร้องค่าจ้างที่ค้างจ่ายให้กับลูกจ้าง ลูกเรือ wadani 1 (เรือสยาม 2) , wadani 2 (เรือสยาม 3) แนวทางเป็นอย่างไร การยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ขั้นตอน ระยะเวลาเป็นอย่างไร และแนวทางการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นนายหน้าหรือคนนำพาลูกเรือไปทางานต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างไร

+++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว

9 ตุลาคม 2562