ก.แรงงาน ร่วมรับเสด็จฯ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๗
วันที่: December 2, 2019

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงไปเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๗ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑๓ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๒