ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 31 ปี เข้าสู่ปีที่ 32 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
วันที่: October 12, 2018

           วันนี้ (5 ต.ค. 61) เวลา 11.30 น. นายเฉลิมพล เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบก่อตั้ง 31 ปี เข้าสู่ปีที่ 32 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ (เนชั่น ทาวเวอร์ ) ชั้น 30 ถนนบางนา - ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ภาพและข่าว/5 ตุลาคม 2561