วันที่ 10 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G จังหวัดปทุมธานี
วันที่: September 10, 2019

วันที่: 10 กันยายน 2019

สถานที่: ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G

จังหวัด: ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 02-5674107

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/