วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่: June 13, 2019

วันที่: 10 กรกฎาคม 2019 - 11 กรกฎาคม 2019

สถานที่: ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน

จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 032-602270 ต่อ 18

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/