วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M
วันที่: July 5, 2019

วันที่: 11 กรกฎาคม 2019

สถานที่: ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M

จังหวัด: กรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์: 024223916-9

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/