วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
วันที่: September 13, 2019

วันที่: 17 กันยายน 2019 - 18 กันยายน 2019

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก

จังหวัด: กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์: 025407003

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/