วันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด
วันที่: January 11, 2019

วันที่: 20 มีนาคม 2019

สถานที่: ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด

จังหวัด: ตราด

เบอร์โทรศัพท์: 039510326

 20มีนาคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/