วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่: July 5, 2019

วันที่: 25 กรกฎาคม 2019

สถานที่: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี

จังหวัด: กรุงเทพ

เบอร์โทรศัพท์: 02-4346688,02-4346577

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/