สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบ ปลัดแรงงาน
วันที่: March 13, 2019

          วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การตอนรับ นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และคณะ หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาช่างไฟฟ้า ในระดับ 2 และ 3  และการประกาศใบอนุญาตช่างเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 ภาพ/ข่าว

13 มีนาคม 2562