อัตราค่าจ้าง

Body: 

อัตราค่าจ้าง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 308 (บาท/วัน) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 310 (บาท/วัน) จำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 315 (บาท/วัน) จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 318 (บาท/วัน) จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 320 (บาท/วัน) จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 325 (บาท/วัน) จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 330 (บาท/วัน) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
               2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
               3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคำชี้แจง ได้ที่นี่
 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
โฆษกกระทรวงแรงงาน เผย เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ใหม่ ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้าง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป