“ปลัดแรงงาน” ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 43
วันที่: July 8, 2019

            ปลัดกระทรวงแรงงาน แสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 43 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือก ประจำปี 2562 เผย ชื่นชมในความเพียรพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมของเยาวชนผู้เข้าแข่งขัน พัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ พร้อมฝากให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถตนเอง

           เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 43 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือก ประจำปี 2562 ณ บริษัท โตโยต้า ทองรวยสีมา จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยกล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 8 ประเภท และทีมชนะเลิศทั้ง 2 ประเภทจากการแข่งขันในแต่ละสาขาในครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านได้แสดงทักษะฝีมือการบริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ สะท้อนถึงความเพียรพยายามที่ทุกท่านได้ทุ่มเทฝึกซ้อม และพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับแรงงานของประเทศไทย 
        โอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ได้ใช้ความมุมานะ อุตสาหะ จนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปขยายผลในการทำงานสำหรับผู้ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ อย่าได้ละความพยายาม ขอให้นำประสบการณ์ในการแข่งขันไปพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีทักษะฝีมือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและได้มาตรฐานเดียวกัน

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
8 กรกฎาคม 2562