21-25 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: July 27, 2017