31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 อบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติสำหรับผู้ดูแลระบบ
ณ ห้องอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: November 29, 2017