ปฏิทินกิจกรรม

วันที่: December 21, 2017
ณ ห้องแฟซิฟิค ฮอล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแฟซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่: December 21, 2017
ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง)
วันที่: November 29, 2017
ณ ห้องอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: November 29, 2017
ณ ห้องอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: July 27, 2017
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: July 27, 2017
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15   อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: July 27, 2017
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่: June 16, 2017
สถานที่: ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์: 044 666538
วันที่: June 16, 2017
สถานที่: ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์: 035-535-388 ต่อ 103