ปฏิทินกิจกรรม

วันที่: May 28, 2018
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ถนน มิตรไมตรี ดินแดง กทม.
วันที่: May 25, 2018
สถานที่จัด : ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่: May 23, 2018
สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี