เขียนโดย admin101 เมื่อ September 19, 2018

       นายวิวัฒน์ฯ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเตรียมการระดับชาติสำหรับการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมและเตรียมท่าทีของประเทศไทยก่อนการเข้าร่วมการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับแรงงานต่างด้าวในภูมิภาคอาเซียน”

เขียนโดย admin101 เมื่อ September 13, 2018

            รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือแก้ไขปัญหา IUU ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้าไปมาก