เขียนโดย admin101 เมื่อ November 16, 2018
เขียนโดย admin101 เมื่อ November 16, 2018

         รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับฝ่ายแรงงานฯ ในอิสราเอล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยทันที หากได้รับผลกระทบ ย้ำ ครอบครัวไม่ต้องกังวล กระทรวงแรงงานดูแลครบถ้วน

เขียนโดย admin101 เมื่อ November 15, 2018

           รมว.แรงงาน แถลงย้ำ พ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลูกจ้างส่วนราชการ 1 ล้านคนรับอานิสงส์ได้รับความคุ้มครอง เพิ่มค่าทดแทนเป็นร้อยละ 70 จากเดิมร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน หยุดงาน 1 วันได้รับค่าทดแทน ทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่า 15 ปี เสียชีวิตได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท เท่ากองทุนประกันสังคม และทายาทได้รับค่าทดแทนนาน 10 ปี พร้อมสิทธินายจ้าง ลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละ 2 และลดการจ่ายเงินเพิ่ม กรณีภัยพิบัติ มีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคมนี้